Με την ευκαιρία της ανακήρυξης του 2023 ως Έτος Δεξιοτήτων, η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων έδωσε στη δημοσιότητα πρόσφατη έρευνα του Ευρωπαϊκού Συνδικαλιστικού Ινστιτούτου (ΕTUI), η οποία όπως εκτιμά, «καταρρίπτει την κυρίαρχη αντίληψη στην Ε.Ε. περί ελλείμματος δεξιοτήτων, καταδεικνύοντας ότι εμφανίζουν έλλειμμα εργατικού δυναμικού οι επιχειρήσεις που προσφέρουν αναξιοπρεπείς αμοιβές».

Η έρευνα αναφέρει ότι το έλλειμμα προσωπικού σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας δεν οφείλεται στο έλλειμμα δεξιοτήτων αλλά «στους χαμηλούς μισθούς και στις συνθήκες εργασίας».

Ενώ το 1/4 των επιχειρήσεων της Ε.Ε. αναφέρουν προβλήματα παραγωγής ως αποτέλεσμα των ελλείψεων εργατικού δυναμικού πέρυσι, οι ηγέτες της Ε.Ε. και οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων εκτιμούν ότι για την έλλειψη ευθύνεται αποκλειστικά το χάσμα δεξιοτήτων μεταξύ των ευρωπαίων εργαζομένων. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα αναφέρει τα εξής:

  • Οι τομείς στους οποίους οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού αυξήθηκαν περισσότερο από το 2019 έως το 2022 «είχαν την τάση να προσφέρουν γενικά χειρότερες συνθήκες εργασίας».
  • Οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού σημείωσαν αύξηση σε τομείς με σχετικά χαμηλότερες αμοιβές.
  • Οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού είναι υψηλότερες σε τομείς και προφίλ που δεν απαιτούν απαραίτητα υψηλότερες δεξιότητες.

Η έρευνα συμπεραίνει ότι σε τομείς όπου παρατηρείται –και στη μετά Covid εποχή– έλλειμμα ανθρώπινου δυναμικού, οι εργαζόμενοι δεν είχαν πολλές εναλλακτικές λύσεις για να αποφύγουν την ελαστικότητα της εργασίας. Διαπιστώνεται ότι είχαν 0,5 έως 1 ποσοστιαία μονάδα περισσότερες πιθανότητες να υποαπασχοληθούν λόγω της σύναψης προσωρινής σύμβασης ή σύμβασης μερικής απασχόλησης λόγω έλλειψης καλύτερης επιλογής.

Επιπλέον, η έρευνα καταλήγει στην εκτίμηση ότι «το μερίδιο των εργαζομένων που κερδίζουν λιγότερο από το 60% του μέσου μισθού είναι σημαντικά υψηλότερο σε εκείνες τις χώρες και τους τομείς όπου τα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας αυξήθηκαν περισσότερο».