Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) διοργάνωσε για 11η χρονιά τα Βραβεία Καλής Πρακτικής για τα οποία συναγωνίστηκαν επιχειρήσεις, κάθε μεγέθους, από 29 κράτη εντός και εκτός της ΕΕ.

Φέτος ο EU-OSHA βράβευσε τα βέλτιστα παραδείγματα συνεργασίας μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων στον τομέα της πρόληψης κινδύνων, και ανακοίνωσε τους δέκα νικητές στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συνεδρίου «Ασφάλεια και υγεία στις μικρές επιχειρήσεις και στους χώρους εργασίας: η πρόκληση και η ευκαιρία», που διοργανώθηκε στο Δουβλίνο από την ιρλανδική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της τρέχουσας εκστρατείας για ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας με τίτλο «Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία με τη συμμετοχή όλων» ο EU-OSHA βράβευσε για πρώτη φορά διευθυντικά στελέχη και εργαζομένους μαζί.

Οι βραβευθείσες επιχειρήσεις και οργανισμοί είναι: voestalpine Rotec Group (Αυστρία), Atlantica Leisure Group Ltd (Κύπρος), Rigshospitalet (Δανία), Oy SKF Ab- εργοστάσιο Muurame (Φινλανδία), ArbeitsschutzPartnerschaft Hamburg (Γερμανία), West Offaly Dairy Discussion Group (Ιρλανδία), Wehkamp.nl/Gezond Transport/EVO (Κάτω Χώρες), SONAE (Πορτογαλία), PROTON ELECTRONICA SLU (Ισπανία) και Tofas Tork Otomobil Fabrikas (Τουρκία). Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο EU-OSHA απένειμε επίσης διακρίσεις σε άλλες δέκα επιχειρήσεις.