Στη διεύρυνση των στόχων του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης «Μπροστά για την Παιδεία», προχωρεί η Eurobank. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα της τράπεζας τα τελευταία 21 χρόνια έχει βραβεύσει 22.572 αριστούχους, με χρηματικό ποσό που αγγίζει τα 21 εκατ. ευρώ, ωστόσο πλέον θα στοχεύει όχι μόνο στην επιβράβευση των αριστούχων αποφοίτων των λυκείων της χώρας, αλλά και στην προετοιμασία των επαγγελματιών του μέλλοντος. Αυτό αναφέρθηκε και κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης τελετής βράβευσης των 384 αριστούχων αποφοίτων Λυκείων των Εκπαιδευτικών Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, το πρόγραμμα «Μπροστά για την Παιδεία» θα υλοποιείται πλέον σε τρεις πυλώνες:

1) Εξειδίκευση: Η Eurobank χρηματοδοτεί την οργάνωση και λειτουργία του νέου Επαγγελματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Digital Transformation” του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, περιλαμβάνει 35 θέσεις ανά ακαδημαϊκό έτος, είναι αγγλόφωνο, πλήρους φοίτησης, με μικρή ιδία συμμετοχή των φοιτητών στα ετήσια δίδακτρα. Στο Πρόγραμμα υπάρχει πρόβλεψη για κάλυψη μέρους των θέσεων από εργαζόμενους του Ομίλου Eurobank, ενώ, επιπλέον, η Τράπεζα παρέχει τη δυνατότητα πρόσληψης για τους 10 αποφοίτους με την υψηλότερη επίδοση.

2) Διασύνδεση με την αγορά εργασίας: Οικονομική στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία της νέας πλατφόρμας mprostagiatinpaideia.gr, που προσφέρει στους νέους εργαλεία για να εκπαιδευτούν, να δικτυωθούν και να εντοπίζουν ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε και υλοποιείται από την CollegeLink με την οικονομική στήριξη της Eurobank και απευθύνεται στα περίπου 4.000 μέλη – βραβευμένους αριστούχους του προγράμματος «Μπροστά για την Παιδεία» των τεσσάρων τελευταίων ετών. Τα εγγεγραμμένα μέλη θα έχουν, μεταξύ άλλων, δυνατότητα ενημέρωσης για εξελίξεις της ακαδημαϊκής κοινότητας και τάσεις της αγοράς, εξατομικευμένη καθοδήγηση από επαγγελματίες και mentoring, εύρεση ευκαιριών πρακτικής άσκησης, ανάπτυξη και καλλιέργεια μη τεχνικών δεξιοτήτων (soft skills), εκπαίδευση και εξειδίκευση σε τεχνολογικά θέματα αιχμής με πιστοποίηση από παρόχους τεχνολογίας, συμβουλευτικές εταιρείες και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Θα έχουν, επίσης, τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα έμμισθης Πρακτικής Άσκησης της Eurobank, διάρκειας 2 μηνών, με στόχο την απόκτηση πολύτιμων γνώσεων μέσα από ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Επιπλέον, μέσω της πλατφόρμας θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και για θέσεις πρακτικής άσκησης και εργασίας σε τρίτες εταιρείες που συνεργάζονται με την CollegeLink.

3) Επιβράβευση: Η Eurobank υλοποιεί το πρόγραμμα ηθικής και χρηματικής επιβράβευσης της αριστείας με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, έχοντας διαθέσει από το 2003, συνολικά για τις βραβεύσεις των 22.572 αριστούχων βραβευθέντων, χρηματικό ποσό που αγγίζει τα 21 εκατ. ευρώ.