Το σωματείο εργαζομένων της Eurobank με σχετική του ανακοίνωση ενημερώνει ότι υπέγραψε την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μετά από διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση της τράπεζας, στη βάση του Ν. 4808/2021.

Όπως λέει, η σύμβαση αυτή αποτυπώνει την «απόλυτη δέσμευση της Τράπεζας για την διασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, πλήρους απαλλαγμένου από οποιαδήποτε περιστατικά βίας και παρενόχλησης σε υλοποίηση όσων αναφέρει ο Νόμος 4808/2021», με την υιοθέτηση προοδευτικής πολιτικής και διαδικασίας κατά της Βίας και της Παρενόχλησης την Εργασία. Παράλληλα, έχουν υιοθετηθεί σημαντικές παρεμβάσεις που έγιναν μετά από σχετική πρόταση του σωματείου των εργαζομένων, οι κυριότερες των οποίων σύμφωνα με την ανακοίνωση του τελευταίου, είναι οι εξής:

Επιτροπή κατά της Βίας και Παρενόχλησης 

 1. Η Επιτροπή αυτή (Πενταμελής) δεν θα έχει μόνο ερευνητικό χαρακτήρα, όπως οι αντίστοιχες Επιτροπές άλλων Οργανισμών, αλλά αποφασιστικό, αφού θα εξετάζει κάθε εισαγόμενη υπόθεση και θα επιβάλει «Κυρώσεις – Μέτρα – Πειθαρχικές Ποινές» σε βάρος του καταγγελλόμενου. (Διεύρυνση του ποινολογίου που προβλέπει ο Οργανισμός Υπηρεσίας Προσωπικού).
 2. Στην Επιτροπή αυτή θα συμμετέχει εκπρόσωπος των εργαζομένων που θα ορίζει το Δ.Σ. της εκάστοτε πλέον αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης.
 3. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων θα κατέχει την θέση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής, γεγονός που σηματοδοτεί την δέουσα σημασία που έχει ο ρόλος του στην Επιτροπή.
 4. Η Επιτροπή θα βρίσκεται σε απαρτία για την συνεδρίαση και για την λήψη απόφασης με την παρουσία όλων των μελών της και όχι μόνο με την πλειοψηφία των εκπροσώπων της Τράπεζας. Η ρύθμιση αυτή είναι θεσμικά πρωτοποριακή και διασφαλίζει την εκπροσώπηση των εργαζομένων σε κάθε περίπτωση.

Προοδευτικό πλαίσιο – Διαφάνεια 

 1. Η θεσμοθετημένη Πολιτική κατά της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία έχει ευρύτερο Πεδίο εφαρμογής από τον υφιστάμενο Κανονισμό Εργασίας, γιατί εφαρμόζεται υποχρεωτικά για το σύνολο όσων έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) ακόμα και αν είναι επιτελικά στελέχη της Τράπεζας, Διευθύνοντες Υπάλληλοι ή Μέλη του Δ.Σ.!
 2. Εφαρμόζονται για όσους απασχολούνται με σύμβαση έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών και έμμισθης εντολής.
 3. Επίσης στους απασχολούμενους μέσω τρίτων παρόχων Υπηρεσιών, αλλά και σε άτομα που παρακολουθούν κατάρτιση (ασκούμενοι, μαθητευόμενοι, εθελοντές).
 4. Ακόμα καταλαμβάνει και εργαζόμενους των οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει, αλλά και άτομα που ζητούν εργασία στην Τράπεζα.
 5. Το πλαίσιο ισχύος είναι ευρύτατο και δεν περιορίζεται μόνο στο χώρο της εργασίας. Περιλαμβάνει και τα καταλύματα της και τους χώρους ατομικής υγιεινής, φροντίδας και αποδυτηρίων.
 6. Αφορά και στις μετακινήσεις, από και προς την εργασία, τα ταξίδια, την εκπαίδευση, τις εκδηλώσεις και τις κοινωνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία.
 7. Ισχύει και κατά τις επικοινωνίες που σχετίζονται με την εργασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που γίνονται μέσω τεχνολογιών πληροφορικής, επικοινωνίας και τηλεργασίας.