Σημαντικά στατιστικά στοιχεία για την ισότητα των φύλων στον εργασιακό χώρο παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Eurobank, με βασικό ομιλητή τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της τράπεζας, Κώστα Βασιλείου, για την παρουσίαση της πρωτοβουλίας “Τhe Boardroom”. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έχει έρθει και στη χώρα μας με στόχο τη προετοιμασία και υποστήριξη ικανών γυναικών, με υψηλή κατάρτιση, προκειμένου να καταλάβουν θέσεις σε Διοικητικά Συμβούλια (ΔΣ) και να συνεισφέρουν με την εμπειρία τους στην στρατηγική ανάπτυξη των εταιρειών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από την Ντιάνα Μαρκάκη, ιδρύτρια του “The Boardroom”, οι νέες τοποθετήσεις γυναικών σε θέσεις ΔΣ το 2020 ανέβηκαν κατά 4%, ενώ το ποσοστό των εκτελεστικών ρόλων στα ΔΣ που κατέχεται από γυναίκες φθάνει στο 6,7% (από το συνολικό ποσοστό των 23,3% των γυναικών σε ΔΣ). Τον 2021 οι γυναίκες αποτελούσαν το 29,7% των νέων διευθυντών, από 27% το 2018. Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των νέων διευθυντών συνολικά αυξήθηκε επίσης, από 11,4% το 2018 σε 13,5% το 2020. Σχεδόν σε καμία περιοχή του κόσμου οι γυναίκες δεν αποτελούν μεγαλύτερο ποσοστό των νέων μελών ΔΣ από τους άνδρες. Εξαίρεση αποτελεί η Νέα Ζηλανδία, όπου τα 2/3 των νέων μελών είναι γυναίκες και η Νότια Αφρική, όπου φθάνουν στο 62,5%. Τέλος, οι γυναίκες παγκοσμίως αποτελούν μόλις το 4,5% των CEOs και το 15,4% των CFOs, από 3,7% και 12,2% το 2018.

Αυξάνεται η γυναικεία εκπροσώπηση στα Δ.Σ. των εταιρειών
Συνολικά, το 76,7% των θέσεων στα ΔΣ παγκοσμίως καλύπτεται από άνδρες, με το 23,3% των θέσεων σε αυτά να καλύπτονται από γυναίκες, από 20,4% που ήταν το 2018. Ένας σημαντικός δείκτης στην πορεία προς την ισότητα φύλου στον εργασιακό χώρο είναι το ποσοστό των μεγάλων εταιρειών που έχουν συμπεριλάβει στο ΔΣ τους τουλάχιστον μία γυναίκα. Αυτό το ποσοστό έχει αυξηθεί στο 89% παγκοσμίως από το 85% το 2018. Ωστόσο το 10% των μεγαλύτερων εταιρειών δεν έχουν ακόμα καμία γυναίκα υψηλόβαθμο διευθυντικό στέλεχος και απλώνονται σε 24 από τις 44 χώρες (που εξετάστηκαν) μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Βραζιλία, η Γερμανία και οι ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναφέρθηκε ότι για ουσιαστική εκπροσώπηση και ισότητα στα ΔΣ χρειάζονται τουλάχιστον τρεις υποεκπροσωπούμενες φωνές, τη στιγμή που πολλές  μελέτες δείχνουν ότι η δυναμική του ΔΣ μεταβάλλεται θετικά όταν υπάρχουν τουλάχιστον τρεις γυναίκες. Μια συγκεκριμένη μελέτη του ΔΝΤ δε, δείχνει ότι η προσθήκη μιας ακόμη γυναίκας στο διοικητικό συμβούλιο ή στην ομάδα ανώτατων διοικητικών στελεχών μιας εταιρείας, διατηρώντας το μέγεθος του διοικητικού συμβουλίου αμετάβλητο, συσχετίζεται με αύξηση της απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων από 8 έως 13 μονάδες βάσης. Σε αυτόν τον τομέα υπάρχει πρόοδος, αφού το 2020, 18 χώρες είχαν κατά μέσο όρο τρεις ή περισσότερες γυναίκες στα ΔΣ των μεγαλύτερων εταιρειών τους (από 13 το 2018). Υπενθυμίζεται ότι το the Boardroom ήρθε στην Ελλάδα με την στήριξη και της Eurobank και σήμερα αριθμεί πάνω από 100 μέλη, C-level και ExCom level γυναίκες από τις μεγαλύτερες εταιρείες.