Την ίδρυση Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης ανακοίνωσε ο Όμιλος Eurobank, επιδιώκοντας να στηρίξει, μακροχρόνια, τους εργαζομένους της με μια ακόμη πρωτοβουλία κοινωνικής ευθύνης που προάγει ισχυρά πρότυπα ESG. Πρόκειται για ένα σύγχρονο πλαίσιο επαγγελματικής ασφάλισης, προαιρετικής συμμετοχής, για όλο το προσωπικό του Ομίλου που απασχολείται με συμβάσεις αορίστου χρόνου, ενώ λειτουργεί παράλληλα και συμπληρωματικά με το δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα.

Αναλυτικότερα, το νέο αυτό ταμείο παρέχει ενδυνάμωση συνταξιοδοτικού εισοδήματος, με δυνατότητα τα μέλη να αποταμιεύσουν μακροχρόνια και αποτελεσματικά, αλλά και επαγγελματική διαχείριση των επενδύσεών τους, ενώ προσφέρει σημαντικά φορολογικά κίνητρα, αφού οι εθελοντικές εισφορές (τακτικές και έκτακτες) εκπίπτουν φορολογικά κατά 100%, μειώνοντας το φορολογητέο εισόδημα του μέλους.

Επιπλέον, με την εγγραφή στο ΤΕΑ, ο Όμιλος Eurobank καταβάλλει αυτόματα στο συνταξιοδοτικό λογαριασμό του μέλους, ποσοστό του μισθού του, χωρίς να απαιτούνται εθελοντικές εισφορές από τον εργαζόμενο, ενώ οι εργαζόμενοι – μέλη θα έχουν άμεση πρόσβαση και πλήρη ενημέρωση της προσωπικής τους επενδυτικής μερίδας ανά πάσα στιγμή, μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του ΤΕΑ με χρήση του προσωπικού τους κωδικού.

«Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων μας, στους οποίους δεσμευόμαστε να προσφέρουμε πάντα το καλύτερο και, ελπίζουμε, και άλλοι Οργανισμοί να στραφούν προς την κατεύθυνση αυτή. Μέσω του νέου Ταμείου, οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν, πλήρως, το υψηλό επίπεδο παροχών, πλέον όμως, με πρόσθετα πλεονεκτήματα και ευκαιρίες» ανέφερε, μεταξύ άλλων, η Νατάσσα Πασχάλη, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου.