Η Eurobank, συμμετέχοντας στη συλλογική εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης και τη στήριξη του συστήματος Δημόσιας Υγείας από τον ιό COVID–19, προχωρά στην αγορά υλικών άμεσης προτεραιότητας όπως μόνιτορ ζωτικών λειτουργιών ΜΕΘ, ειδικές κλίνες ΜΕΘ, αντλίες έγχυσης ορού / φαρμάκων και ειδικές πιστοποιημένες στολές και μάσκες FPP2 ιατρών και νοσηλευτών.

Σημειώνεται ότι, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, ο νοσοκομειακός εξοπλισμός και το υγειονομικό υλικό προσφέρεται για την άμεση ενίσχυση των νοσοκομείων και την προστασία του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και των αυξημένων αναγκών των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).