Μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου θα παραμείνει ανοιχτό το νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της Eurobank, με το οποίο η Τράπεζα αποσκοπεί στην αποχώρηση τουλάχιστον 400 ατόμων, ήτοι περίπου του 10% των εργαζομένων.

Ειδικότερα, η ισχύς της εθελουσίας για όσους εργαζόμενους την επιλέξουν θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου 2025, με την εφάπαξ αποζημίωση να ανέρχεται στις 160.000 ευρώ, ενώ το νέο αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους εργαζόμενους της τράπεζας έχουν γεννηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 1972 και βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση. Παράλληλα, το εν λόγω πρόγραμμα προσφέρει και τρεις εναλλακτικές για αναγκαστική άδεια (Sabbatical), στις οποίες ο εργαζόμενος θα λάβει ένα ποσοστό του εφάπαξ και το υπόλοιπο ποσό σε μηνιαίο μισθό μέχρι τη λήξη του sabbatical που θα επιλέξει, χωρίς ο μισθός να είναι χαμηλότερος από τη ΣΣΕ. Οι τρεις επιλογές είναι το 2ετές sabbatical, το 5ετές sabbatical και το 7ετές sabbatical.

Σημειώνεται ότι όσοι επιλέξουν το 7ετες πλάνο, θα λάβουν το 50% της εφάπαξ αποζημίωσης μπροστά και στη συνέχεια το 70% του μηνιαίου μικρού μισθού, αλλά από την 1η Ιανουαρίου 2025, η σύμβασή τους θα μετατραπεί σε μερικής απασχόλησης, προκειμένου να καλυφθεί η χρηματική διαφορά μεταξύ του ελάχιστου μισθού και του ορίου της Συλλογικής Σύμβασης Εργαζομένων.

Τέλος, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και μία σειρά πρόσθετων παροχών και διευκολύνσεων, όπως οικογενειακή ιατροφαρμακευτική κάλυψη της οικογένειας για 5 χρόνια και η παροχή 4 μισθών για κάθε παιδί ηλικίας έως 22 ετών, ενώ αποσκοπεί στην ηλικιακή ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού της τράπεζας, καθώς η διοίκησή της προχωρά σε στοχευμένες προσλήψεις νέων εργαζομένων.