Νέες επιχειρηματικές ομάδες με καινοτόμες ιδέες αναζητά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Eurobank στο πλαίσιο του προγράμματος egg, με τη διαφορά φέτος να έγκειται στο γεγονός ότι οι καλύτερες ομάδες που θα «αποφοιτήσουν» από το πρόγραμμα θα μπορούν να αξιοποιήσουν το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων της τράπεζας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι νέοι και νέες 18-40 ετών έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα, το οποίο η Eurobank υλοποιεί σε συνεργασία με το Corallia, μέχρι τις 31 Μαρτίου. Από τη διαδικασία αξιολόγησης θα προκύψουν 25 επιχειρηματικές ομάδες, στις οποίες από τον προσεχή Ιούνιο και για ένα χρόνο θα παρέχεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης προκειμένου να εξελίξουν σε επιχείρηση την ιδέα τους (τη φιλοξενία στις κτιριακές υποδομές του egg, συμβουλευτικές υπηρεσίες κ.ά.). Μία σημαντική διαφορά σε σχέση με τις δύο προηγούμενες χρονιές είναι το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων της Eurobank, το οποίο -τουλάχιστον αρχικά- αφορά τις ομάδες που «αποφοιτούν» από το egg, το οποίο περιλαμβάνει δάνειο με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και απλουστευμένες διαδικασίες μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης και μέχρι 50.000 ευρώ για απόκτηση παγίων.