Την έναρξη του τρίτου κύκλου του προγράμματος «egg» (enter - grow - go), ανακοίνωσε η Eurobank. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με στόχο την στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας από την Eurobank, την οποία σχεδίασε και υλοποιεί σε συνεργασία με τη μονάδα Corallia.

Οι 26 προκριθείσες ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικής επώασης (incubation), επιτάχυνσης (acceleration) και συνεργασίας (co-working). Σε αυτό περιλαμβάνεται μια σειρά από υποστηρικτικές δράσεις και εργαλεία, όπως είναι η συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring) από διακεκριμένους και καταξιωμένους επαγγελματίες με επιχειρηματικό υπόβαθρο από ποικίλους κλάδους της οικονομίας και της επιστήμης, κτηριακή υποδομή με πλήρως λειτουργικούς και άρτια εξοπλισμένους συνεργατικούς γραφειακούς χώρους και υποστηρικτικές υπηρεσίες «μίας στάσης» (one-stop-shop) για όλα τα καίρια θέματα εκκίνησης και λειτουργίας της κάθε ομάδας. Σημειώνεται ότι ο κύκλος αυτός του Προγράμματος συγκέντρωσε διπλάσιο αριθμό υποψηφιοτήτων σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο, φτάνοντας συνολικά τις 320 αιτήσεις.