Την προσπάθεια ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας συνεχίζει η Eurobank, η οποία, σε συνεργασία με το Corallia του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, ανακοίνωσε την έναρξη του β' κύκλου του egg (enter-grow-go), ενός προγράμματος στον α' κύκλο του οποίου 21 ομάδες έχουν ξεκινήσει να μετασχηματίζουν μία ιδέα τους σε επιχείρηση.

«Το egg συνέβαλε στην ευρύτερη αναζήτηση για ένα νέο αξιακό και παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα μας, παρακινώντας και ενεργοποιώντας παράλληλα και άλλους φορείς και οργανισμούς να προβούν σε αντίστοιχες προσπάθειες», σημείωσε κατά τη διάρκεια της σχετικής συνέντευξης Τύπου ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Χρήστος Μεγάλου. Οι ενδιαφερόμενοι -ηλικίας 18 έως 40 ετών- που έχουν μία καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα και επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στο egg θα πρέπει να το κάνουν μέχρι τις 4 Απριλίου 2014. Φέτος, θα επιλεγούν περίπου 25 ομάδες, οι οποίες θα έχουν στη διάθεσή τους, για έναν ολόκληρο χρόνο, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικής επώασης (incubation), επιτάχυνσης (acceleration) και συνεργασίας (co-working), ενώ συμβουλές (mentoring) παρέχουν γνωστά ονόματα της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής.