Την cloud πλατφόρμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού «SAP SuccessFactors» υιοθέτησε η Eurobank, αναπτύσσοντας νέες ψηφιακές δυνατότητες και λειτουργίες.

Με τον τρόπο αυτό, εντάσσει στο επίκεντρο της ψηφιακής της στρατηγικής τους εργαζόμενους, υιοθετώντας ένα σύγχρονο, διαφανές και αξιόπιστο μοντέλο που αναβαθμίζει σημαντικά το εργασιακό περιβάλλον, διευρύνει τις δυνατότητες συνεργασίας, βελτιώνοντας αισθητά την επικοινωνία, καθώς και την ενημέρωση και συμμετοχή τους σε προγράμματα επιμόρφωσης στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους ανέλιξης.

Σημειώνεται, τέλος, ότι στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου, για το οποίο υπήρξε συνεργασία με την PwC Ελλάδας, ολοκληρώθηκε έως τώρα ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της βασικής τεχνολογικής υποδομής, με εφαρμογές που βελτιώνουν την καθημερινή επικοινωνία στον Οργανισμό, αυξάνουν το βαθμό αυτονομίας και mobility των χρηστών, παρέχουν έξυπνες «live» αναφορές και διευρύνουν τις δυνατότητες συνεργασίας.