Μέτρα προστασίας για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης του Covid-19 λαμβάνει η Eurocert για τους εργαζομένους της. Συγκεκριμένα, η εταιρεία διαθέτει δωρεάν όλα τα μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής, απολυμαίνει τους χώρους και τις επιφάνειες εργασίας, ενώ έχει υιοθετήσει ειδικές διαδικασίες ελεγχόμενης πρόσβασης στο κτίριο των γραφείων της, διασφαλίζοντας τις κατάλληλες συνθήκες για τη μετάβαση των ανθρώπων της στα σημεία επιθεωρήσεων ανά την Ελλάδα, αλλά και την ασφαλή επανένταξή τους στο εργασιακό περιβάλλον. Τέλος, διενεργεί συνεχείς θερμομετρήσεις, καταγράφοντας, με βάση την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τις ενδείξεις. Σημειώνεται ότι, μετά την επιστροφή από τις καλοκαιρινές διακοπές, το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας υπεβλήθη προληπτικά σε διαγνωστικά tests, τα οποία ήταν αρνητικά.