Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του Eurofound, «Sixth European Working Conditions Survey», για πολλούς εργαζομένους, η υπέρβαση των ωρών εργασίας τους εξακολουθεί να αποτελεί δεδομένο ζωής, παρά την αυξανόμενη δραστηριότητα εκ μέρους των οργανισμών εργασίας και την ισχύ εργαλείων για τη μείωσή του.

Συγκεκριμένα, πολλοί εργαζόμενοι -ένας στους τέσσερις άνδρες και μία στις δέκα γυναίκες- υπερβαίνουν τις ώρες του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας. Το θέμα είναι ιδιαιτέρως επιβαρυντικό για τους αυτοαπασχολούμενους και τους μικροεπιχειρηματίες με μικρό αριθμό απασχολουμένων, οι οποίοι εργάζονται 48 ώρες -είτε και περισσότερες- την εβδομάδα, εκ των οποίων το 38% είναι άνδρες και 27% γυναίκες.

«Πρόκειται για οδυνηρές στατιστικές όταν κάποιος σκέπτεται να αρχίσει τη δική του επιχείρηση», σχολιάζει η μελέτη, επισημαίνοντας ότι η καθημερινή υπέρβαση του ωραρίου εργασίας αφορά ένα σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης. Περισσότεροι από ένας στους δύο εργαζομένους εργάζονται τουλάχιστον ένα Σάββατο τον μήνα και ο ένας στους τρεις τουλάχιστον μία Κυριακή. Ταυτόχρονα σύμφωνα με την έρευνα το 58% δηλώνει ότι αποτελεί δική του προτίμηση και ότι είναι ευχαριστημένο, κάτι που δεν ισχύει για το 28% που θα ήθελε λιγότερες ώρες εργασίας για την υπόλοιπη ζωή του καθώς το αποδέχονται προκειμένου να μπορούν να επιβιώσουν.