Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια διοργάνωσε η Eurolife ERB από τις 28 έως τις 31 Μαΐου, στις εγκαταστάσεις της στο κέντρο της Αθήνας.

Το πρόγραμμα, το οποίο παρακολούθησαν τα στελέχη της Eurolife ERB από όλες τις διευθύνσεις και όλα τα τμήματα, υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς». Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής ήταν να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν ως χρήστες του οδικού δικτύου. Σημειώνεται ότι η εταιρεία υλοποίησε τη βιωματική αυτή εκπαίδευση στο πλαίσιο του +πράττουμε, του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης.