Την έναρξη του 12ου ακαδημαϊκού κύκλου του Advanced Program in Management for Insurance Executives ανακοίνωσε η Eurolife FFH. Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με εισηγητές τους καθηγητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου και αφορά στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση των συνεργατών της εταιρείας.

Το πρόγραμμα καλύπτει τα γνωστικά πεδία «Στρατηγική Σκέψη και Υλοποίηση Στρατηγικών Αποφάσεων», «Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά», «Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Καταναλωτή», «Κατάρτιση και αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plans)» και «Διαπραγματεύσεις και Διαχείριση Συγκρούσεων».

Σημειώνεται ότι οι εκπαιδεύσεις χωρίζονται σε ενότητες, οι οποίες θα πραγματοποιούνται σε δια ζώσης συναντήσεις μέσα σε ένα διήμερο του κάθε μήνα, με την πρώτη ενότητα να ξεκινά τον Ιούνιο και το πρόγραμμα να ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο, ενώ στους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων, μετά από σχετικά τεστ γνώσεων.