Το πρόγραμμα εκπαίδευσης «Eurolife The Next Advisors» διοργανώνει η Eurolife FFH, το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά στα παιδιά των συνεργατών της και διοργανώνεται από το Τμήμα Εκπαίδευσής της, σε συνεργασία με εξωτερικούς εισηγητές.

Αναλυτικότερα, το εν λόγω πρόγραμμα αποτελείται από δύο ενότητες και καλύπτει βασικά γνωστικά πεδία στο κομμάτι των Πωλήσεων και του Management σε ό,τι αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας, καθώς και το επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή γενικότερα, όπως τον ρόλο του στις ψηφιακές πωλήσεις, την επίτευξη της στοχοθεσίας του, αλλά και την απαραίτητη ανάπτυξη soft skills από πλευράς των νέων στελεχών για μια επιτυχημένη πορεία στον κλάδο.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 12 παιδιά συνεργατών, τα οποία διαθέτουν μια πρώτη, μικρή εργασιακή εμπειρία στον κλάδο της ασφάλισης. Τα μαθήματα γίνονται δια ζώσης και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Η πρώτη ενότητα ολοκληρώθηκε πρόσφατα και η συνέχεια θα δοθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, με τη δεύτερη ενότητα να ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2024. Σημειώνεται πως, στο τέλος της πρώτης ενότητας, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να ολοκληρώσουν εργασίες επάνω σε μια σειρά θεμάτων, προκειμένου να πιστοποιηθούν οι γνώσεις τους στα γνωστικά αντικείμενα που παρακολούθησαν και στη συνέχεια έλαβαν το αντίστοιχο πιστοποιητικό παρακολούθησης, σε ειδική τελετή αποφοίτησης.