Για τέταρτη χρονιά, ο Όμιλος Euromedica πρόκειται να απονείμει «Αριστείο» μαθητικής απόδοσης €10.000, συνεχίζοντας το πρόγραμμα υποτροφιών σε αριστούχους αποφοίτων Λυκείων ακριτικών και δυσπρόσιτων περιοχών που διαπρέπουν κατά την εισαγωγή τους σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΚΕ.

Το «Αριστείο» απονέμεται κάθε χρόνο σε μαθητή/μαθήτρια με την υψηλότερη βαθμολογία εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. που προέρχεται από σχολείο δυσπρόσιτης ή ακριτικής περιοχής της Ελλάδας. Φέτος, η προκήρυξη απευθύνεται στους αποφοίτους των Δημοσιών Λυκείων των περιοχών Εμπεσού Αιτωλοακαρνανίας, Σύμης, Άντισσας Λέσβου, Φιλώτας Φλώρινας, Τήλου που έχουν εισαχθεί και παρακολουθούν τα μαθήματα σε Α.Ε.Ι. στην ελληνική επικράτεια.

Οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι σχολείων των προαναφερόμενων περιοχών μπορούν να ενημερωθούν και να δουν τη σχετική προκήρυξη με τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αίτηση χορήγησης της υποτροφίας στο δικτυακό τόπο www.euromedica.gr.

Όλες οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα πρέπει να υποβληθούν προς τον Όμιλο Euromedica ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή έως και τις 7 Οκτωβρίου 2011.