Επίσκεψη στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) πραγματοποίησαν στελέχη της Europa, συνεχίζοντας τη συνεργασία της εταιρείας με τον Επίκουρο Καθηγητή Δρ. Κωνσταντίνο Ρηγόπουλο.

Ειδικότερα, οι φοιτητές του 2ου και 4ου έτους ανέπτυξαν την επιχειρηματολογία τους και ανέλυσαν σε μια σειρά εργασιών καίρια θέματα που αφορούσαν το ηλεκτρονικό εμπόριο και το marketing της Europa, ενώ στο τέλος των παρουσιάσεων συμμετείχαν σε μια ανοικτή συζήτηση με τα στελέχη της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της παρουσίας της εταιρείας, χαιρετισμό εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης απηύθυνε η Public Relations & Health Dpt. Director, Δρ. Τζοβάννα Παλυβού, αλλά και οι Area Managers, Γεώργιος Τσούπας και Τάσος Καραγιάννης, ενώ ο Marketing Manager, Μιχάλης Σινίκογλου, πραγματοποίησε παρουσίαση αναφορικά με το Digital Marketing και πως αυτό εφαρμόζεται πραγματικά σε μια μεγάλη βιομηχανική επιχείρηση.