Ο Σύνδεσμος Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελλάδος (ΣΔΑΔΕ), αξιολογώντας τη διοίκηση και τις δραστηριότητές της iCon καθώς και το επίπεδο των σπουδαστών του University of Leicester, πρότεινε να κληθούν οι απόφοιτοι και σπουδαστές να συμμετέχουν στο διαγωνισμό «European HR Award 2011» που διοργανώνεται από το European Association for People Management (EAPM).

Το EAPM, μέλος του οποίου για την Ελλάδα είναι και ο ΣΔΑΔΕ, διοργανώνει το συνέδριό του, στο οποίο θα συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη του, με θέμα: «Σύγκλιση: Επανεξετάζοντας τον καταλυτικό ρόλο της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού». Στο πλαίσιο του συνεδρίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 28-30 Σεπτεμβρίου 2011 στην Κωνσταντινούπολη, θα διεξαχθεί και ο διαγωνισμός Ανθρώπινου Δυναμικού «European HR Award 2011».

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν κληθεί να συμμετάσχουν με μία έκθεση με θέμα τον τρόπο με τον οποίο συγκλίνουν οι παράγοντες «Ανθρώπινο Δυναμικό» και «Επιχειρηματική Επίδοση» όσον αφορά στη στρατηγική, στους στόχους και στις πρακτικές των οργανισμών. Η νικήτρια έκθεση από την πλευρά της Ελλάδας, η οποία θα επιλεγεί κατά τη διάρκεια του HR FORUM 2011 τον Απρίλιο (με τη συμβολή και του καθηγητού Χαράλαμπου Κ. Κανελλόπουλου), θα διαγωνιστεί στη συνέχεια μαζί με τις εκθέσεις των υπολοίπων κρατών και η κριτική επιτροπή του συνεδρίου του EAPM θα βραβεύσει την καλύτερη.

Το βραβείο για τον νικητή είναι μια πρόσκληση για το συνέδριο της Κωνσταντινούπολης τον Σεπτέμβριο του 2011 και δωρεάν διαμονή καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου.