Ο European Association for People Management (EAPM), μέλος του οποίου είναι και ο ΣΔΑΔΕ, διοργανώνει το συνέδριό του, στο οποίο θα συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη του, με θέμα: «Σύγκλιση: Επανεξετάζοντας τον καταλυτικό ρόλο της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 28-30 Σεπτεμβρίου 2011 στην Κωνσταντινούπολη.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου αυτού, θα διεξαχθεί και ο διαγωνισμός Ανθρώπινου Δυναμικού «EUROPEAN HR AWARD 2011». Θα βραβευθεί η καλύτερη έκθεση με θέμα το ίδιο με αυτό του συνεδρίου, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο συγκλίνουν οι παράγοντες «Ανθρώπινο Δυναμικό» και «Επιχειρηματική Επίδοση», όσον αφορά στην στρατηγική, στους στόχους και στις πρακτικές των οργανισμών.

Στην έκθεση ζητείται να αναλυθούν παράγοντες όπως οι διαδικασίες διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, η οργανωτική ανάπτυξη, η διαχείριση του brand της εταιρείας, η ψυχολογία, η κοινωνιολογία και η επικοινωνία. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μεμονωμένα άτομα ή ομάδες, στελέχη του χώρου της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού ή φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων HRM. Οι εκθέσεις θα κριθούν καταρχήν στην Ελλάδα από επιτροπή η οποία θα αποτελείται από επαγγελματίες και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του HR.

Οι καλύτερες πέντε εκθέσεις που θα επιλεγούν από την επιτροπή θα αποτελέσουν και θέμα παρουσίασης στο HR Forum 2011 που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2011. Στο συνέδριο θα ανακοινωθεί επίσης και ο νικητής ή η νικήτρια ομάδα του ελληνικού διαγωνισμού.

Η νικήτρια έκθεση από την πλευρά της Ελλάδας, θα αποσταλεί στον EAPM όπου θα διαγωνιστεί με τις εκθέσεις των υπόλοιπων κρατών. Η κριτική επιτροπή του Συνεδρίου θα επιλέξει τις πέντε καλύτερες εκθέσεις από το σύνολο των εκθέσεων που έχουν αποσταλεί από τους Ευρωπαϊκούς συνδέσμους και θα βραβεύσει την καλύτερη.

Το βραβείο για τον νικητή ή την ομάδα είναι μία πρόσκληση για το συνέδριο της Κωνσταντινούπολης τον Σεπτέμβριο του 2011 και δωρεάν διαμονή καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου η οποία θα καλυφθεί από τη χώρα στην οποία διοργανώνεται το Συνέδριο (συγκεκριμένα για το 2011 από το Σύνδεσμο HR Τουρκίας).
Ο ΣΔΑΔΕ από τη δική του μεριά θα καλύψει το κόστος των μετακινήσεων.

Το 2001, στο πλαίσιο του EUROPEAN HR AWARD, η Ελλάδα τιμήθηκε με τη βράβευση της Λήδας Παναγιωτοπούλου, τότε υποψήφιας διδάκτορος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και σήμερα Λέκτορος της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στο ίδιο πανεπιστήμιο. Η Λ. Παναγιωτοπούλου θα είναι ένα από τα μέλη της ελληνικής επιτροπής αξιολόγησης.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου του Συνδέσμου, [email protected] ώστε να τους αποσταλεί αναλυτική ενημέρωση για τη διαδικασία συμμετοχής τους.

Συντονίστρια του EUROPEAN HR AWARD 2011 για την Ελλάδα είναι η Σόφη Κωνσταντινίδου, μέλος Δ.Σ. του ΣΔΑΔΕ.