Σύμφωνα με τη Eurostat, συνολικά για το 2018, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,4% στην Ευρωζώνη και κατά 1,3% στην Ε.Ε. των 28.

Η ετήσια αύξηση του 2017 ήταν 1,6% και για τις δύο ζώνες. Ο αριθμός των απασχολούμενων αυξήθηκε κατά 0,3% στην Ευρωζώνη και κατά 0,2% στην Ε.Ε. το δ΄ τρίμηνο από το προηγούμενο τρίμηνο. Το γ΄ τρίμηνο η απασχόληση είχε αυξηθεί κατά 0,2% και στις δύο ζώνες. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,2% και στις δύο ζώνες το δ΄ τρίμηνο του 2018 μετά από άνοδο 1,3% και 1,2% αντίστοιχα το γ΄ τρίμηνο του 2018. Παράλληλα, με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν, επιβράδυνση σημείωσε το 2018 η ευρωπαϊκή οικονομία καθώς το ΑΕΠ της Ευρωζώνης αναπτύχθηκε κατά 1,8% και της Ε.Ε. κατά 1,9% το 2018 μετά από ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 2,4% και για τις δύο ζώνες το 2017.