Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο κατά 0,7%, και κατά 2% (3% στην Κύπρο) σε σχέση με το 2018.

Ειδικότερα, ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 0,2% στην ευρωζώνη και 0,3% στην ΕΕ28 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,2% στην ευρωζώνη και κατά 1% στην ΕΕ28. Παράλληλα, μεταξύ των κρατών-μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2019, τη μεγαλύτερη αύξηση από το προηγούμενο τρίμηνο παρουσίασαν η Ελλάδα και η Κύπρος (0,7%), η Πολωνία και η Σλοβενία (0,6%) και η Ιταλία (0,5%). Αντίστοιχα, οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Κροατία (1,6%), τη Λετονία (1,1%), την Ιρλανδία και την Πορτογαλία (0,6%).