Αυξήθηκε το δ΄ τρίμηνο του 2016 η απασχόληση στην Ευρώπη σημείωσε αύξηση το δ΄τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat όπως ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Ειδικότερα, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,3% στην Ευρωζώνη και κατά 0,2% στην Ε.Ε. των 28 το δ΄ τρίμηνο του 2016 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το γ΄ τρίμηνο η απασχόληση είχε αυξηθεί κατά 0,2% και στις δύο περιπτώσεις. Σε ετήσια βάση, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,1% στην Ευρωζώνη και κατά 1,0% στην Ε.Ε. των 28 το δ΄ τρίμηνο του 2016, έπειτα από αύξηση 1,2% και 1,1% αντίστοιχα το γ΄ τρίμηνο του 2016.

Ταυτόχρονα, τα στοιχεία της Eurostat για την Ελλάδα παρουσιάζουν υποχώρηση της απασχόλησης κατά 0,9% το δ΄ τρίμηνο σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Από το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους καταγράφεται οριακή πτώση 0,1%. Σύμφωνα με τις εν λόγω εκτιμήσεις, το δ΄ τρίμηνο του 2016 συνολικά 232,9 εκατ. άντρες και γυναίκες απασχολούνταν στην Ε.Ε. των 28 εκ των οποίων 153,9 εκατ. στην Ευρωζώνη. Κατά το έτος 2016, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,3% στην Ευρωζώνη και κατά 1,2% στην Ε.Ε. σε σύγκριση με αύξηση 1% και 1,1% αντίστοιχα το 2015.