Αύξηση εμφάνισε στο δ’ τρίμηνο του 2016 το κόστος εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat. Ειδικότερα, το ωριαίο κόστος σημείωσε ετήσια άνοδο 1,6% έναντι αύξησης 1,4% το γ' τρίμηνο του ίδιου έτους.

Παράλληλα, ο δείκτης μισθών αυξήθηκε κατά 1,6% ενώ το μη μισθολογικό κόστος ενισχύθηκε κατά 1,5%. Μεταξύ των εργασιακών κλάδων, στη βιομηχανία σημειώθηκε άνοδος 1,8%, στις κατασκευές 1,5% και στις υπηρεσίες επίσης 1,5%. Τέλος, στην Ελλάδα, το ετήσιο κόστος εργασίας συρρικνώθηκε κατά 0,5%, εξαιτίας της πτώσης 2% στο μισθολογικό κόστος.