Αμετάβλητη στο 10% διατηρήθηκε τον Ιούλιο του 2011 η ανεργία στην ευρωζώνη, στα ίδια επίπεδα με εκείνα του Ιουνίου δηλαδή, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Τον ίδιο μήνα πέρυσι, η ανεργία στην Ε.Ε. των 17 ανερχόταν σε 10,2%. Στην Ε.Ε. των 27, πάλι, η ανεργία διατηρήθηκε επίσης σταθερή στο 9,5% τον Ιούλιο, έναντι 9,7% πέρσι τον ίδιο μήνα.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat, 22,7 εκατ. άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ27 (από τους οποίους οι 15,7 εκατ. στην Ευρωζώνη) ήταν άνεργοι τον Ιούλιο 2011. Συγκριτικά με τον Ιούνιο 2011, ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 18.000 στην EU27 και κατά 61.000 στην Ευρωζώνη. Έναντι του Ιουλίου 2010, η ανεργία μειώθηκε κατά 451.000 στην EU27 και κατά 247.000 στην Ευρωζώνη.

Αυστρία (3,7%), Ολλανδία (4,3%) και Λουξεμβούργο (4,6%) καταγράφουν τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας. Τα υψηλότερα ποσοστά, είχαν οι Ισπανία (21,2%), Λετονία (16,2% το α’ τρίμηνο 2011) και Λιθουανία (15,6% το β’ τρίμηνο 2011).

Σε σχέση με πέρσι, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε 16 χώρες-μέλη και αυξήθηκε σε 11.

Μεγαλύτερη πτώση του ποσοστού ανεργίας καταγράφεται σε Εσθονία (από 17,9% σε 12,8% μεταξύ του β’ τριμήνου 2010 και 2011), Λετονία (από 19,9% σε 16,2% μεταξύ του α’ τριμήνου του 2010 και 2011) και Λιθουανία (από 18,2% σε 15,6% μεταξύ του β’ τριμήνου του 2010 και 2011). Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε Ελλάδα (από 11,0% σε 15,0% μεταξύ του α’ τριμήνου του 2010 και 2011), Βουλγαρία (από 10,0% σε 11,5%) και Σλοβενία (από 7,2% σε 8,4%).

Μεταξύ Ιουλίου 2010 και Ιουλίου 2011, το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες έπεσε από 10,0% σε 9,6% στην Ευρωζώνη και από 9,6% σε 9,3% στην EU27. Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών παρέμεινε στο 10,4% στην Ευρωζώνη και στο 9,7% στην EU27.

Μείωση σημειώθηκε και στο ποσοστό ανεργίας των νέων από 20,9% πέρσι τον Ιούλιο και στις δύο ζώνες σε 20,5% στην Ευρωζώνη και σε 20,7% στην ΕΕ27.
Τέλος, για λόγους σύγκρισης αναφέρεται πως η ανεργία στις ΗΠΑ τον Ιούλιο ήταν 9,1% και στην Ιαπωνία τον Ιούνιο ήταν 4,6%.