Ένας στους έξι απασχολούμενους στην ΕΕ ήταν χαμηλόμισθος το 2010, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Στα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνονται αριθμοί για την κατάσταση στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, το 2010, το 17% των απασχολουμένων στην ΕΕ ήταν χαμηλόμισθοι. Σύμφωνα με τη Eurostat, ως «χαμηλόμισθοι» ορίζονται οι εργαζόμενοι με μισθό ίσο ή κατώτερο των δύο τρίτων του μέσου εθνικού ακαθάριστου ωρομισθίου. Το μεγαλύτερο ποσοστό χαμηλόμισθων στην ΕΕ κατέχουν οι γυναίκες με 21,2%, έναντι 13,3% στους άνδρες.

Σημειώνεται ότι σε όλα τα κράτη-μέλη (πλην της Βουλγαρίας), τα ποσοστά των χαμηλόμισθων γυναικών είναι υψηλότερα από εκείνα των ανδρών. Τα υψηλότερα ποσοστά αμηλόμισθων γυναικών καταγράφονται στην Κύπρο (31,5%), στην Εσθονία (30%), στη Λιθουανία (29,5%), στη Γερμανία και στη Λετονία (28,7%) και στη Βρετανία (27,6%). Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Σουηδία (3%), στη Γαλλία και στη Φινλανδία (8%) και στη Δανία (9,8%). Εξάλλου, το 29% των χαμηλόμισθων στην ΕΕ έχουν λάβει πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το 19,3% δευτεροβάθμια και το 6% τριτοβάθμια. Πάνω από τους μισούς εργαζομένους χαμηλής εκπαίδευσης είναι χαμηλόμισθοι στη Γερμανία (54,6%) και στη Σλοβακία (51,5%).

Τέλος, το 31% των χαμηλόμισθων στην ΕΕ είναι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου και το 16% αορίστου χρόνου. Τα υψηλότερα ποσοστά χαμηλόμισθων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, καταγράφονται στην Ολλανδία (48%), στην Πολωνία (42,5%), στη Γερμανία (38%), στη Βουλγαρία (37%) και στην Ουγγαρία και στη Μεγάλη Βρετανία (36,4%).