Στάσιμο παρέμεινε το ποσοστό των γυναικών που απασχολείται στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας στην Ευρώπη, βάσει των επίσημων στοιχείων της Eurostat. Συγκεκριμένα, το 2023, περίπου 78,3 εκατ. Ευρωπαίοι, ηλικίας 15 έως 74 ετών, απασχολούνταν στην επιστήμη και στην τεχνολογία, αριθμός αυξημένος κατά 2,9% σε σύγκριση με το 2022, με το 52% εξ αυτών να είναι γυναίκες.

Παρότι το ποσοστό των γυναικών είναι σημαντικό, παραμένει στάσιμο σε σχέση με το 2021 και το 2022. Επιπρόσθετα, η πλειονότητα των γυναικών στον χώρο της επιστήμης και της τεχνολογίας, εργάζεται κυρίως σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (57% γυναίκες έναντι 43% άνδρες), με εξαίρεση τη Μάλτα (48%).

Παράλληλα, τα υψηλότερα ποσοστά γυναικών που απασχολούνται στην επιστήμη και την τεχνολογία το 2023, παρατηρήθηκαν στη Λιθουανία και στη Λετονία (63%), ενώ ακολουθεί η γερμανική περιφέρεια Sachsen-Anhalt (62%).

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Μάλτα (45%) και σε 4 ιταλικές περιφέρειες: Βορειοδυτική, Νότια (46%), στη Βορειοανατολική και Κέντρο (47%). Σημειώνεται, τέλος, ότι το 2023, η Γερμανία απασχολούσε τον μεγαλύτερο αριθμό επιστημόνων και μηχανικών σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., με πάνω από 3,9 εκατ. επιστήμονες και μηχανικούς ηλικίας 15-74 ετών.