Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου τριμήνου του 2019, δηλαδή του τελευταίου πριν από την έναρξη των μέτρων περιορισμού για τον COVID-19 από τα κράτη μέλη, 2,8 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ (21,4% του συνόλου των ανέργων το τρίτο τρίμηνο του 2019) βρήκε εργασία.

Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, 7,2 εκατομμύρια άτομα (55,4%) παρέμειναν άνεργοι και 3 εκατομμύρια άτομα (23,2%) κατέστησαν οικονομικά ανενεργά. Επιπροσθέτως, από τα άτομα τα οποία είχαν αρχικά απασχοληθεί κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019, τα 2,1 εκατομμύρια (1,3%) έμειναν άνεργοι κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2019 και τα 3,5 εκατομμύρια (2,3%) μετατράπηκαν σε οικονομικά αδρανείς. Τέλος, από όσους είχαν αρχικά υπολογιστεί ως οικονομικά αδρανείς το τρίτο τρίμηνο του 2019, τα 3,4 εκατομμύρια (3,4%) μετακινήθηκαν στην απασχόληση το τέταρτο τρίμηνο του 2019 και τα 3,3 εκατομμύρια (3,3%) στην ανεργία.