Κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης κινούνται για την Ελλάδα οι απώλειες στο κομμάτι της απασχόλησης, ως αποτέλεσμα των μέτρων στήριξης 5,8 δισ. ευρώ προς επιχειρήσεις και εργαζόμενους από την έναρξη της πανδημίας. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα είχε το τέταρτο τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2019, μείωση της απασχόλησης κατά 1,5% έναντι 1,9% στον μέσο όρο της Ευρωζώνης και 1,6% στον μέσο όρο της Ε.Ε. Η Ισπανία είχε το ίδιο τρίμηνο μείωση της απασχόλησης κατά 4,2%, η Ιταλία 1,8% και η Πορτογαλία είχε μείωση της απασχόλησης κατά 0,6%. Αξιοσημείωτη είναι η εξέλιξη της απασχόλησης για το τρίτο τρίμηνο, σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2019 όταν στη χώρα μας αυξάνεται η εποχική απασχόληση λόγω του τουρισμού. Την προηγούμενη χρονιά, λόγω της πτώσης κατά 77% στον τζίρο του τουρισμού, η Ελλάδα είχε το τρίτο τρίμηνο την υψηλότερη ύφεση εντός ΕΕ (έφτασε το 10,5% του ΑΕΠ).

Την ίδια περίοδο είχαμε ύφεση 4,1% του ΑΕΠ σε μέσα επίπεδα στην Ευρωζώνη και 4% της ΕΕ. Ωστόσο η Ελλάδα είχε σε ετήσια βάση μείωση της απασχόλησης 1,6%, ενώ η Ευρωζώνη είχε μείωση 2,1% και η Ε.Ε. είχε 2%. Η Ισπανία σε ετήσια βάση για το ίδιο διάστημα, είχε το ίδιο τρίμηνο μείωση της απασχόλησης κατά 5,2%, η Ιταλία 2,6% και η Πορτογαλία είχε μείωση 2,5%. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2020, την περίοδο του πρώτου Ιockdown, η μείωση της απασχόλησης ήταν 3% όταν σε μέσα επίπεδα η Ευρωζώνη είχε μείωση της απασχόλησης 2,9% και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαμε μείωση της απασχόλησης κατά 2,7%. Η Ισπανία είχε το ίδιο διάστημα μείωση της απασχόλησης 7,6%, η Ιταλία 3,7% και η Πορτογαλία 3,4%. Το πρώτο τρίμηνο του 2020 η Ελλάδα λόγω της δυναμικής της οικονομίας που είχε αναπτύξει από το τέλος του 2019, είχε αύξηση της απασχόλησης σε ετήσια βάση κατά 0,8% έναντι αύξησης 0,4% και για την Ευρωζώνη και για την ΕΕ. Τους τρεις πρώτους τρεις μήνες του 2020 η Ισπανία είχε αύξηση της απασχόλησης 0,2%, η Ιταλία είχε μείωση της απασχόλησης 0,2% και η Πορτογαλία είχε μείωση κατά 0,4%.