Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), το επίπεδο της ανεργίας στην Ελλάδα τον Μάιο σημειώνεται στο 21,7%, καταγράφοντας μικρή μείωση σε σχέση με τον Απρίλιο (21,8%).

Ταυτόχρονα, το επίπεδο της ανεργίας παρέμεινε σταθερό, τόσο στην Ευρωζώνη (9,1%) όσο και στην ΕΕ (7,7%), για τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο. Μεταξύ άλλων, τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα (21,7% το Μάιο) και στην Ισπανία (17,1%). Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας σημειώθηκαν στην Τσεχία (2,9%), στη Γερμανία (3,7%) και στη Μάλτα (4,1%). Συγκεκριμένα, αναφορικά με την Ελλάδα, ο αριθμός των ανέργων τον Μάιο διαμορφώθηκε στα 1,035 εκατ.

Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 18,1% και στις γυναίκες στο 26,1%. Επίσης, το ποσοστό ανεργίας των νέων (κάτω των 25 ετών) στην Ελλάδα μειώθηκε τον Μάιο στο 44,4%, έναντι 44,6% τον Απρίλιο. Τέλος, τον Ιούλιο η ανεργία των νέων στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 19,1% και στην ΕΕ στο 16,9%. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για την Ελλάδα τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.