Χαμηλότερο από το 2% ήταν φέτος το ποσοστό των εργαζομένων στη χώρα μας που έχασε την απασχόλησή του στο δεύτερο τρίμηνο του 2020, όταν στην Ισπανία ήταν πάνω από το 6,5% και στην Ιταλία μεταξύ 3,5% και 5%, σύμφωνα με πρόσφατη πειραματική έρευνα της Eurostat. Αναλυτικότερα, η Ελλάδα ήταν μία από τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες προστάτευσαν περισσότερο τις θέσεις εργασίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, περίοδος κατά την οποία η αγορά εργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση κλήθηκε να βρεθεί αντιμέτωπη με τα περιοριστικά μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, με την απώλεια των θέσεων εργασίας στις περισσότερες χώρες της ΕΕ να κυμαίνεται από το 2% έως το 3,5%. Επισημαίνεται ότι, όπως συνέβη και σε όλες τις χώρες της ΕΕ, τον μεγαλύτερο κίνδυνο για απώλεια της εργασίας τους κατά την εν λόγω περίοδο στην Ελλάδα αντιμετώπιζαν οι χαμηλόμισθοι.