Στα 19 εκατ. πολίτες εκτιμάται ο αριθμός των κατοίκων της Ευρωζώνης που είναι άνεργοι (11,9%), ενώ για το σύνολο της ΕΕ είναι 26 εκατ.(10,6%) σύμφωνα με την Eurostat.

Εκτός αγοράς εργασίας βρίσκονταν επίσης 3,4 εκατ. νέοι έως 24 ετών στην Ευρωζώνη και 5,4 εκατ. συνολικά στην ΕΕ. Η Ελλάδα παραμένει πρώτη σε ανεργία με 27,5%, ακολουθούμενη από την Ισπανία (25,6%), την Ουγγαρία (17,6%) και την Κύπρο (16,7%). Αντίστοιχα, αρνητική πρωτιά παρουσιάζει η χώρα μας και στη νεανική ανεργία με 58,3% έναντι 53,6% της Ισπανίας.