Το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας από όλες τις χώρες-μέλη της ΕΕ, 5,6%, εξακολουθεί να καταγράφει η Αυστρία με τη Γερμανία να έχει το χαμηλότερο, μόλις 4,7%, όπως διαπιστώνεται από τα στοιχεία για τον Μάρτιο που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία και σύμφωνα με τα οποία το μέσο ποσοστό ανεργίας στο χώρο της ΕΕ είναι 9,8% και στην Ευρωζώνη 11,3%.

Μετά την Αυστρία ακολουθεί το Λουξεμβούργο, ως η χώρα με την τρίτη μικρότερη ανεργία, και ποσοστό 5,7%, η Μάλτα και η Τσεχία στην τέταρτη θέση με 5,8%, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφουν η Ελλάδα (25,7%), για την οποία τα στοιχεία είναι από τον Ιανουάριο, και η Ισπανία 23%. Στην ανεργία των νέων η Αυστρία εμφανίζεται επίσης με το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, συγκεκριμένα 10,5%, μετά τη Γερμανία που έχει τη χαμηλότερη (7,2%), ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ βρίσκεται στο 20,9% και στην Ευρωζώνη στο 22,7%, με την Ελλάδα και την Ισπανία να καταγράφουν ποσοστό 50,1%.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Μάρτιο του 2015 συνολικά 23,748 εκατομ. άνθρωποι στην ΕΕ ήταν άνεργοι και από αυτούς 18,105 εκατομμύρια στο χώρο της Ευρωζώνης, ενώ σε σχέση με τον Φεβρουάριο ο αριθμός των ανέργων στην ΕΕ φέρεται να μειώθηκε κατά 75.000, και στην Ευρωζώνη κατά 36.000 αντίστοιχα. Τις μεγαλύτερες μειώσεις του ποσοστού ανεργίας το Μάρτιο του 2015 σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2014, κατέγραψε η Ιρλανδία (από 12% σε 9,8%), η Ισπανία (από 25,1% σε 23%) και η Πολωνία (από 9,6% σε 7,7%), ενώ αντίθετα αύξηση της ανεργίας σημειώθηκε στην Κροατία (από 17,3% σε 18,2%), στη Φινλανδία (από 8,4% σε 9,1%), στην Ιταλία (από 12,4% σε 13%), στη Γαλλία (από 10,1% σε 10,6%) και στο Βέλγιο (από 8,4% σε 8,5%).