Την τελευταία θέση στην ΕΕ σε ό,τι αφορά στις διαθέσιμες θέσεις εργασίας κατέλαβε η Ελλάδα το τελευταίο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης διαθέσιμων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα ήταν 0,4%, σε σχέση με 0,7% το προηγούμενο τρίμηνο και 0,1% το ίδιο τρίμηνο του 2017. Ακολουθούν η Βουλγαρία, η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Πορτογαλία (0,9%). Παράλληλα, στην ΕΕ και στην Ευρωζώνη ο μέσος όρος ήταν 2,3% το τελευταίο τρίμηνο το 2018, σε σχέση με 2,2% και 2,1% αντίστοιχα το προηγούμενο τρίμηνο και 2% ένα χρόνο πριν.

Το μεγαλύτερο ποσοστό διαθέσιμων θέσεων εργασίας καταγράφηκε στην Τσεχία (6%), ενώ ακολουθούν το Βέλγιο και η Γερμανία (3,4%). Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ποσοστό διαθέσιμων θέσεων εργασίας το τέταρτο τρίμηνο του 2018 αυξήθηκε σε είκοσι κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερό στο Βέλγιο,στην Κύπρο, στη Φινλανδία και στη Σουηδία, αλλά μειώθηκε στην Εσθονία, στην Ιρλανδία και στην Κροατία (0,1%) και στη Λιθουανία (0,2%). Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Τσεχία (1,6%), στην Αυστρία (0,8%), στη Μάλτα (0,7%) και στη Γερμανία (0,6%).