Την τελευταία θέση στην ΕΕ σε ό,τι αφορά στις διαθέσιμες θέσεις εργασίας είχε η Ελλάδα το τελευταίο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης διαθέσιμων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα ήταν 0,4%, σε σχέση με 0,7% το προηγούμενο τρίμηνο και 0,1% το ίδιο τρίμηνο του 2017. Ακολουθούν η Βουλγαρία, η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Πορτογαλία (0,9%). Αντίστοιχα, στην ΕΕ και στην Ευρωζώνη ο μέσος όρος ήταν 2,3% το τελευταίο τρίμηνο του 2018, σε σχέση με 2,2% και 2,1% αντίστοιχα το προηγούμενο τρίμηνο και 2% ένα χρόνο πριν.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία, η υψηλότερη διαθεσιμότητα θέσεων εργασίας καταγράφηκε στην Τσεχία (6%), στο Βέλγιο και στη Γερμανία (3,4%) και στην Αυστρία (3,1%). Ταυτόχρονα, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ποσοστό διαθέσιμων θέσεων εργασίας το τέταρτο τρίμηνο του 2018 αυξήθηκε σε είκοσι κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερό στο Βέλγιο, την Κύπρο, τη Φινλανδία και τη Σουηδία, αλλά υποχώρησε στην Εσθονία, στην Ιρλανδία και στην Κροατία (0,1%) και στη Λιθουανία (0,2%). Τέλος, η μεγαλύτερη άνοδος σημειώθηκε στην Τσεχία (1,6%), στην Αυστρία (0,8%), στη Μάλτα (0,7%) και στη Γερμανία (0,6%).