Μείωση στο 17% παρουσίασε η ανεργία στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2019, σε σχέση με το 17,1% του Μαΐου, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Η Ελλάδα κατέγραψε, μάλιστα, τη μεγαλύτερη μείωση του ποσοστού ανεργίας σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (από 19,2% τον Ιούνιο του 2018 σε 17% τον Ιούνιο του 2019). Αναλυτικότερα, ο αριθμός των ανέργων στην Ελλάδα, τον Ιούνιο, διαμορφώθηκε σε 805.000. Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες ήταν στο 13,9% και στις γυναίκες στο 20,9%. Σημειώνεται ότι το ποσοστό ανεργίας των νέων κάτω των 25 ετών παρέμεινε σταθερό στο 33%, σε σχέση με τον Μάιο, ενώ ένα χρόνο πριν βρισκόταν στο 37,7%.

Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα (17% τον Ιούνιο του 2019) και στην Ισπανία (13,8%), ενώ τα χαμηλότερα στην Τσεχία (2%) και τη Γερμανία (3,1%). Τα υψηλότερα, τέλος, ποσοστά ανεργίας των νέων στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα (33% τον Ιούνιο), στην Ισπανία (32,2%) και στην Ιταλία (27,1%), με τα χαμηλότερα στην Τσεχία (5,1%) και στη Γερμανία (5,7%).