Στο 20,6% διαμορφώθηκε η ανεργία στην Ελλάδα τον Αύγουστο, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με τον Ιούλιο (20,9%), σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat).

Ειδικότερα, το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 17,2% και στις γυναίκες στο 24,9%. Το ποσοστό ανεργίας των νέων (κάτω των 25 ετών) μειώθηκε στο 40,2%, έναντι 41,4% τον Ιούλιο. Ειδικότερα, στην Ευρωζώνη μειώθηκε στο 8,8% από 8,9% τον Σεπτέμβριο, ενώ το ίδιο διάστημα στην Ε.Ε. μειώθηκε στο 7,4%, από 7,5%. Έναν χρόνο πριν, τον Οκτώβριο του 2016, η ανεργία στην Ευρωζώνη και στην «Ε.Ε. των 28» ήταν 9,8% και 8,3% αντιστοίχως. Επιπρόσθετα, εκτιμάται ότι τον Οκτώβριο ο αριθμός των ανέργων στην Ε.Ε. ανήλθε στα 18.243 εκατομμύρια και στην Ευρωζώνη στα 14,344 εκατομμύρια.

Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην Ε.Ε. καταγράφονται στην Ελλάδα (20,6% τον Αύγουστο) και στην Ισπανία (16,7%). Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας σημειώθηκαν στην Τσεχία (2,7%), στη Μάλτα (3,5%) και στη Γερμανία (3,6%). Παράλληλα, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων στην Ε.Ε. καταγράφονται στην Ελλάδα (40,2% τον Αύγουστο), στην Ισπανία (38,2%) και στην Ιταλία (34,7%). Το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφεται στη Γερμανία (6,6%) και στην Τσεχία (7,2%). Τέλος, τον Σεπτέμβριο η ανεργία των νέων στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 18,6% και στην Ε.Ε. στο 16,5%.