Η ανεργία στην Ελλάδα μειώθηκε στο 20,7% τον Οκτώβριο του 2017 σε σχέση με το 20,8% τον Σεπτέμβριο όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύτηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των ανέργων τον Οκτώβριο διαμορφώθηκε στους 990.000. Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 17% και στις γυναίκες στο 25,4%. Το ποσοστό ανεργίας των νέων (κάτω των 25 ετών) στην Ελλάδα μειώθηκε τον Οκτώβριο στο 40,8%, έναντι 40,3% τον Σεπτέμβριο. Επιπρόσθετα, για το χρονικό διάστημα Οκτώβριος 2016 – Οκτώβριος 2017, το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση στην ΕΕ. Παράλληλα, για τον Δεκέμβριο (όπου στοιχεία για την Ελλάδα δεν υπάρχουν), το ποσοστό της ανεργίας σε σχέση με τον Νοέμβριο παρέμεινε σταθερό στην ευρωζώνη και στην ΕΕ, στο 8,7% και στο 7,3%, αντιστοίχως.

Σημειώνεται ότι ένα χρόνο πριν, τον Δεκέμβριο του 2016, η ανεργία στην ευρωζώνη και στην «ΕΕ των 28» ήταν 9,7% και 8,2% αντιστοίχως. Συνολικά τον Δεκέμβριο καταγράφονται 17.961 εκατομμύρια άνεργοι στην ΕΕ και 14.137 εκατομμύρια άνεργοι στην ευρωζώνη. Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα (στοιχεία Οκτωβρίου) και στην Ισπανία (16,4%). Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας σημειώθηκαν στην Τσεχία (2,3%), στη Μάλτα και στη Γερμανία (3,6%). Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα, στην Ισπανία (36,8%) και στην Ιταλία (32,2%). Αντίστοιχα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Τσεχία (4,9%) και στη Γερμανία (6,6%). Τέλος, τον Δεκέμβριο η ανεργία των νέων στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 17,9% και στην ΕΕ στο 16,1%.