Στο 20,8% διαμορφώθηκε το επίπεδο της ανεργίας στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2018, από 20,7% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Αντίστοιχα, τον Φεβρουάριο του 2017, το επίπεδο της ανεργίας στην Ελλάδα ήταν στο 22,6%. Παράλληλα, τον Απρίλιο του 2018 (δεν υπάρχουν στοιχεία για την Ελλάδα), η ανεργία στην ευρωζώνη μειώθηκε στο 8,5% από 8,6% τον Μάρτιο και στην ΕΕ η ανεργία παρέμεινε σταθερή στο 7,1%. Ένα χρόνο πριν, τον Απρίλιο του 2017 η ανεργία στην ευρωζώνη και στην «ΕΕ των 28» ήταν 9,2% και 7,8% αντιστοίχως. Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα (20,8% το Φεβρουάριο) και στην Ισπανία (15,9%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας σημειώθηκαν στην Τσεχία (2,2%), στη Μάλτα (3%) και στη Γερμανία (3,4%).

Ειδικότερα, για την Ελλάδα, το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 16,4% και στις γυναίκες στο 26,2%. Ταυτόχρονα, το ποσοστό ανεργίας των νέων (κάτω των 25 ετών) στην Ελλάδα αυξήθηκε στο 45,4%, έναντι 42,7% τον Ιανουάριο. Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα (45,4%), στην Ισπανία (34,4%) και στην Ιταλία (33,1%). Τα χαμηλότερα ποσοστά αντίστοιχα καταγράφονται στη Γερμανία (6%), στη Μάλτα (6,8%) και στην Ολλανδία (6,9%). Τέλος, τον Απρίλιο η ανεργία των νέων στην ευρωζώνη μειώθηκε στο 17,2% και στην ΕΕ στο 15,3%.