Πάνω από το 59% των νέων στη χώρα μας το Μάρτιο ήταν εκτός αγοράς εργασίας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.

Όπως ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία, το Μάιο του 2013 οι άνεργοι νέοι κάτω των 25 ετών στην Ε.Ε. ανήλθαν σε 5,501 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 3,531 εκατομμύρια αφορούν στην Ευρωζώνη.

Σε σύγκριση με το Μάιο του 2012, καταγράφηκε μείωση των ανέργων στους νέους κατά 77.000 στην Ε.Ε. και αύξησή τους κατά 60.000 στην Ευρωζώνη. Το Μάιο του 2013, το ποσοστό ανεργίας στους νέους ανήλθε στο 23% στην Ε.Ε. και στο 23,8% στην Ευρωζώνη, έναντι 22,8% και 23%, αντίστοιχα, που ήταν το Μάιο του 2012.

Σύμφωνα με τη Eurostat, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στους νέους καταγράφονται στην Ελλάδα (59,2% τον Μάρτιο), στην Ισπανία (56,5%) και στην Πορτογαλία (42,1%) και τα χαμηλότερα ποσοστά στη Γερμανία (7,6%), την Αυστρία (8,7%) και στην Ολλανδία (10,6%). Η Ελλάδα, εμφανίζει και το υψηλότερο γενικό ποσοστό ανεργίας για το Μάρτιο (26,8%), ενώ η Ισπανία έχει τα πρωτεία το μήνα Μάιο με ποσοστό, ακόμα υψηλότερο, στο 26,9%.