Στο 7,4% διαμορφώθηκε η ανεργία στην ευρωζώνη για τον Δεκέμβριο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το 7,5% του Νοεμβρίου του 2019 και το 7,8% του Δεκεμβρίου του 2018, με το ποσοστό στην Ευρώπη των 28 να βρίσκεται στο 6,2%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, ο αριθμός των ανέργων, για τον συγκεκριμένο μήνα, ανήλθε στα 15.475.000 άνδρες και γυναίκες, μειωμένος κατά 80.000 ανέργους σε σχέση με το Νοέμβριο. Ανάμεσα στα κράτη μέλη, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφηκαν στην Τσεχία (2%), στην Γερμανία (3,2%) και στην Ολλανδία (3,2%), ενώ τα υψηλότερα στις Ελλάδα (16,6%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οκτωβρίου) και Ισπανία (13,7%).

Ως προς την ανεργία των νέων, αυτή διαμορφώθηκε στο 15,3% για την ευρωζώνη και στο 14,1% για την Ευρώπη των 28, με τα χαμηλότερα ποσοστά να εμφανίζονται στις Τσεχία (4,3%), Γερμανία (5,8%) και Ολλανδία (6,7%) και τα υψηλότερα στην Ελλάδα (35,6%, με βάση τα στοιχεία του Οκτωβρίου), στην Ισπανία (30%) και στην Ιταλία (28,9%).