Σταθερό στο 7,5%, σε σχέση με τον Οκτώβριο, παρέμεινε το ποσοστό της ανεργίας στην ευρωζώνη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, με το ποσοστό στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, να διαμορφώνεται στο 6,3%.

Συγκεκριμένα, ως προς τα κράτη μέλη, τα χαμηλότερα ποσοστά για τον Νοέμβριο σημειώθηκαν στην Τσεχία (2,2%), στην Γερμανία (3,1%) και στην Πολωνία (3,2%)και τα υψηλότερα στην Ελλάδα (16,8% βάσει των στοιχείων του Σεπτεμβρίου) και την Ισπανία (14,1%).

Σχετικά με την ανεργία των νέων για τον Νοέμβριο του 2019, αυτή διαμορφώθηκε στο 15,6% στην Ευρωζώνη και στο 14,8% στην Ευρώπη των 28, με τα χαμηλότερα ποσοστά να εμφανίζονται στις Τσεχία (5,2%), Γερμανία (5,9%) και Βουλγαρία (7%), ενω τα υψηλότερα στις Ελλάδα (32,5%), Ισπανία (32,1%) και Ιταλία (28,6%).