Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 80% των νέων 16-24 ετών το 2019 στη χώρα μας είχε βασικές ή πάνω από τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες, με το ποσοστό αυτό να είναι κατά 24 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από την αντίστοιχη επίδοση στα άτομα ηλικίας 16 έως 74 ετών (56%).

Αναλυτικότερα, ως προς το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 16-24 ετών με βασικές ή υψηλότερες από τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε., την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Κροατία, με ποσοστό 97%, ενώ στην κατάταξη ακολουθούν η Εσθονία, η Λιθουανία και η Ολλανδία με ποσοστό 93%. Στην τέταρτη θέση της σχετικής κατάταξης βρίσκεται η Ελλάδα με 90%, ενώ χειρότερες επιδόσεις έχουν η Τσεχία, η Αυστρία, η Φινλανδία, η Πορτογαλία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Μάλτα, η Δανία και η Σουηδία. Τέλος, τα χαμηλότερα ποσοστά εντοπίζονται στη Ρουμανία (56%), στη Βουλγαρία (58%), στην Ιταλία (65%), στην Ουγγαρία (68%), στη Λετονία (75%) και στο Λουξεμβούργο (75%).