Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 37% των managers των εταιρειών στις χώρες της Ε.Ε. το 2019 ήταν γυναίκες.

Αναλυτικότερα, από τους 6,7 εκατομμύρια managers των χωρών της ΕΕ το 2019, το 63% (4,3 εκατομμύρια) ήταν άνδρες και το 37% (2,5 εκατομμύρια) ήταν γυναίκες, ενώ η Λετονία αποτελεί τη μοναδική χώρα στην οποία ο αριθμός των γυναικών managers (53%) ήταν μεγαλύτερος από αυτός των ανδρών, με τις Βουλγαρία (49%), Πολωνία (48%) και Εσθονία (46%) να ακολουθούν, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται κάπου στη μέση της λίστας (32%).

Αντιθέτως, τα χαμηλότερα ποσοστά γυναικών managers καταγράφονται στην Κύπρο (19%), στο Λουξεμβούργο (23%) και στην Δανία (27%). Αναφορικά με τα υψηλόβαθμα στελέχη το 2019, οι γυναίκες αποτελούσαν μόνο το 18%, με το ποσοστό για την χώρα μας να είναι το ίδιο με τον συγκεκριμένο ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ οι γυναίκες αποτελούν μόλις το 28% των board members, όταν στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 10%.