Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου τριμήνου του 2019, το 20,2% όλων των ανέργων, δηλαδή 2,6 εκατομμύρια άτομα, βρήκαν εργασία.

Επιπροσθέτως, κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, 7,3 εκατομμύρια (56,3%) παρέμειναν άνεργοι, ενώ άλλα 3 εκατομμύρια άτομα (23,5%) κατέστησαν οικονομικά ανενεργά. Ως προς τα άτομα που απασχολούνταν κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019, τα 2,3 εκατομμύρια (1,4%) κατέστησαν άνεργα το τρίτο τρίμηνο του 2019 και τα 3,7 εκατομμύρια (2,4%) μετατράπηκαν σε οικονομικά ανενεργά. Τέλος, αναφορικά με εκείνους που αρχικά θεωρούνταν οικονομικά ανενεργοί για το δεύτερο τρίμηνο του 2019, τα 3,4 εκατομμύρια άτομα (3,4%) βρήκαν απασχόληση το τρίτο τρίμηνο του 2019 και άλλα 3,4 εκατομμύρια (3,4%) έμειναν άνεργοι.