Σημαντική διάσταση απόψεων διαπιστώνει νέα έκθεση της EY, μεταξύ των προσδοκιών των θεσμικών επενδυτών, ως προς τις συντελούμενες μετασχηματιστικές αλλαγές, και των εκτιμήσεων των Διευθυνόντων Συμβούλων (Chief Executive Officers – CEOs), ως προς τον βαθμό ετοιμότητας των επιχειρήσεων για να εκμεταλλευτούν αυτές τις ευκαιρίες.

Η έρευνα, The CEO imperative: in this Transformative Age, seize the upside of disruption or be disrupted, η οποία προέρχεται από το think-tank της ΕΥ, το EYQ, διαπιστώνει ότι οι παγκόσμιες επιχειρήσεις θα πρέπει να υιοθετήσουν μια διπλή στρατηγική, η οποία θα υποστηρίζει την κύρια επιχειρηματική τους δραστηριότητα, ενώ, παράλληλα, θα δημιουργεί νέα, μετασχηματιστικά επιχειρησιακά μοντέλα. Σύμφωνα με την έκθεση, το 67% των θεσμικών επενδυτών θέλει να δει τις επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν έργα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μετασχηματιστικές καινοτομίες, ακόμη και αν περικλείουν κινδύνους και ενδέχεται να μην αποδώσουν βραχυπρόθεσμα.

στόσο, μόνο το 50% των CEOs αναφέρει ότι είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για να εκμεταλλευτούν τις αλλαγές και τις ευκαιρίες που δημιουργούν οι καινοτομίες αυτές. Στην έρευνα συμμετείχαν 101 CEOs των 5.000 μεγαλύτερων παγκόσμιων επιχειρήσεων και 100 παγκόσμιοι θεσμικοί επενδυτές, που διαχειρίζονται κεφάλαια μεγαλύτερα τους ενός δις δολαρίων, και διερευνά τη δυναμική των μετασχηματιστικών προκλήσεων. Ενώ CEOs και θεσμικοί επενδυτές συμφωνούν ότι οι τεχνολογικές καινοτομίες αποτελούν την κύρια πηγή μετασχηματισμού. Οι απόψεις τους, όμως, διίστανται σε ό,τι αφορά στη δεύτερη πηγή μετασχηματισμού. Για τους θεσμικούς επενδυτές, είναι τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, ενώ, για τους CEOs, είναι οι μεταβαλλόμενες συμπεριφορές των πελατών.