Οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να μετασχηματίζονται μέσω της τεχνολογίας, ωστόσο πολλές δυσκολεύονται να υλοποιήσουν πλήρως το ψηφιακό τους όραμα, σύμφωνα με την έρευνα της EY, Digital Deal Economy, η οποία καταγράφει τις απόψεις περισσότερων από 900 στελεχών επιχειρήσεων από εννέα βασικούς τομείς της οικονομίας σε 26 χώρες.

Η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων (90%), ανταποκρινόμενη στην ταχύρρυθμη τεχνολογική πρόοδο, διαθέτει κεφάλαια στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ο επιτυχημένος μετασχηματισμός θα πρέπει να βασίζεται στη σωστή ισορροπία μεταξύ της οικοδόμησης ψηφιακών δυνατοτήτων στο εσωτερικό της επιχείρησης και της πρόσβασης στην καινοτομία και την τεχνολογία μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών (Σ&Ε), οι οποίες θα οδηγήσουν σε αλλαγές με ρυθμό ταχύτερο από ό,τι μπορεί να εξασφαλίσει η οργανική ανάπτυξη.

Ωστόσο, λιγότερες από τις μισές επιχειρήσεις (48%) εκτιμούν ότι διαθέτουν μια συνεπή προσέγγιση «εξαγοράς και οικοδόμησης» (buy and build). Η έρευνα εντοπίζει επίσης μία αναδυόμενη τάση: τα ψηφιακά οικοσυστήματα. Πρόκειται για ομάδες επιχειρήσεων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και μοιράζονται ψηφιακές πλατφόρμες, για να πετύχουν εμπορικά πλεονεκτήματα ή νέες καινοτομίες. Σχεδόν οι μισές (48%) επιχειρήσεις προχωρούν σε σημαντικές επενδύσεις, προκειμένου να οικοδομήσουν τα ψηφιακά τους οικοσυστήματα, ενώ το 47% κάνει πιο συγκρατημένες επενδύσεις. Μόλις το 5% όσων συμμετείχαν στην έρευνα δεν επενδύει καθόλου σε αυτόν τον τομέα.