Την έννοια της καριέρας «χωρίς σύνορα» φαίνεται να αγκαλιάζουν οι εργαζόμενοι, με το 93% να αναφέρει ότι η εργασία σε διεθνές επίπεδο μπορεί να «αλλάξει τη ζωή του». Αυτό δείχνει η πρόσφατη έρευνα της EY, 2023 Mobility Reimagined Survey, με δείγμα πάνω από 1.000 επαγγελματίες HR και mobility, αλλά και μετακινούμενων εργαζόμενων από 16 χώρες. Αναλυτικότερα, ως κορυφαίο όφελος από μια θέση εργασίας εκτός συνόρων καταγράφεται η «εμπειρία ζωής» και ακολουθούν η επαγγελματική εξέλιξη και η διαμόρφωση μίας διεθνούς νοοτροπίας.

Παράλληλα, το 90% των συμμετεχόντων θα δέχονταν μία βραχυπρόθεσμη τοποθέτηση για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών, χωρίς να μετεγκαταστήσει την οικογένειά του, ενώ το 88% είναι ανοιχτό σε πιο μακροπρόθεσμες διασυνοριακές εργασιακές ευκαιρίες, υπό τις κατάλληλες συνθήκες. Επιπλέον, το 88% των επαγγελματιών HR τονίζει ότι οι εργοδότες αντιλαμβάνονται την κινητικότητα ως μία προσέγγιση για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων ελλείψεων ταλέντου και το 90% σχεδιάζει να διατηρήσει ή να διευρύνει το επιχειρησιακό πλαίσιο κινητικότητας, τα επόμενα τρία χρόνια, ενώ το 61% εξηγεί ότι η κινητικότητα δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης για υποεκπροσωπούμενες ομάδες. Επίσης, το 74% των εργοδοτών θεωρεί την κινητικότητα ζωτικής σημασίας για την επιχειρησιακή συνέχεια, αν και μόλις το 47% σημειώνει ότι διαθέτει μία ολοκληρωμένη πολιτική διεθνούς κινητικότητας.

Οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο βασική πρόκληση για τη διασυνοριακή κινητικότητα
Όπως επισημαίνει η εν λόγω έρευνα, οι εργοδότες αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις κατά την υλοποίηση προγραμμάτων διασυνοριακής κινητικότητας, με κορυφαίο τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο (83%) και την απώλεια εποπτείας διοίκησης και διαχείρισης (79%), την προστασία των προσωπικών δεδομένων (78%) και τη δυνατότητα τοποθέτησης των εργαζόμενων σε νέα θέση μετά την επιστροφή τους (78%) να ακολουθούν.

Ταυτόχρονα, πολλοί εργαζόμενοι αδυνατούν να αναγνωρίσουν τους πιθανούς κινδύνους των διασυνοριακών μετακινήσεων, αφού, σε σύγκριση με τους εργοδότες, το ποσοστό των εργαζόμενων που μπορεί να αντιληφθεί τα μέτρια προς σημαντικά επίπεδα κινδύνου που ενέχουν οι διεθνείς εμπειρίες, είναι – κατά μέσο όρο – 18% χαμηλότερο. Τέλος, όπως επισημαίνει η έρευνα, το 67% των επιχειρήσεων αναμένει να αυξήσει τις επενδύσεις του στην τεχνολογία κινητικότητας και την ψηφιοποίηση τα επόμενα πέντε χρόνια και το 92% συμφωνεί ότι η ψηφιοποίηση των επιχειρησιακών λειτουργιών κινητικότητας είναι επωφελής για πολλαπλές διεργασίες και ροές εργασιών, ενώ, κατά μέσο όρο, μόλις το 35% των ερωτηθέντων υπογραμμίζει ότι η επιχείρησή του έχει ψηφιοποιήσει βασικές διαδικασίες κινητικότητας.