Τη διάθεση του πλαισίου «Φυσικής Επιστροφής και Επαναπροσδιορισμού της Εργασίας» (Physical Return & Work Reimagined) για επιχειρήσεις και ομάδες Ανθρώπινου Δυναμικού που προετοιμάζονται για επιστροφή στους φυσικούς χώρους εργασίας ανακοίνωσε η EY.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω πλαίσιο έχει σχεδιαστεί για τη στήριξη και την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και τη διευκόλυνση της ασφαλούς επιστροφής του στο εργασιακό περιβάλλον, αποτελούμενο από δύο στάδια, ενώ περιλαμβάνει ένα χαρτοφυλάκιο εργαλείων analytics και αξιολόγησης τεχνολογίας, σχεδιασμένα για να υποστηρίξουν τη διαχείριση κινδύνων και την κανονιστική συμμόρφωση, ενισχύοντας, παράλληλα, την εμπειρία των εργαζομένων στον χώρο εργασίας.

Σχολιάζοντας το συγκεκριμένο πλαίσιο, η Ευτυχία Κασελάκη, εταίρος στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίες Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Επικεφαλής των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΥ Ελλάδος, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Οι επιχειρήσεις και στην Ελλάδα, καλούνται σήμερα να σχεδιάσουν, αφενός, τη σταδιακή και ασφαλή επιστροφή των εργαζομένων στον χώρο εργασίας και, αφετέρου, τη μετάβαση σε μια νέα κανονικότητα, η οποία θα τοποθετεί τον άνθρωπο στο επίκεντρο, μέσα στο νέο αβέβαιο περιβάλλον που αναδύεται».